ABOUT

GENNA Well-being Concepts is in handen van oprichter Joop van Beek (1956), sinds 1995 een nationaal en internationaal consulterende en co-opererende motor en katalysator  in de well-being-, fitness en gezondheidsbranches. 
GENNA staat voor 
Generates Energetic Nutricion, Nurtures Authenticity.

OVER MIJZELF

Langjarig lerend en werkend in journalistieke- en sales- en marketing omgevingen en opgeleid in communicatieve training èn sporttraining (mens sana in corpore sano) heb ik een effectieve mix gevonden in dynamisch leren omgaan met denken en doen. Hierbij combineer ik het fysieke met het mentale. Belangrijke bouwstenen zijn hierbij Transactionele Analyse (Eric Berne) en Systemische Ordening (Bert Hellinger) , die kunnen worden ingezet voor persoonlijke groei en verandering. Daarnaast werk ik met reëel te ervaren weerstandsbelasting. Uit het hoofd, en in het lichaam geraken door dynamisch werk te maken van grond-motorische mens-eigenschappen. Zo wordt je, letterlijk en speels terug gebracht naar de oervorm die Homo Sapiens tot zo’n uitstekende survivor heeft gemaakt.

WERKWIJZE

Ik werk vanuit het gegeven dat ieder mens volledig is toegerust en fit genoeg is om iedere situatie in werk- en relationeel leven succesvol te beheersen. Toch zijn er altijd momenten waarop de stap naar succes niet gezet wordt, of naar jouw gevoel niet mag worden gezet. Als in deze momenten de werk- en/of levenslust onder druk komt, verdient het aanbeveling onderzoek te doen naar wat er werkelijk speelt, bewust en onbewust en wat het nemen van succes tegenhoudt.

In het nemen van succes ga ik uit van vier dynamieken:

Keuzevrijheid
De keuze gaat altijd tussen ja en nee, tussen doe je het wel? of doe je het niet? Als je een keuze hebt, heb je vrijheid. Als je geen keuze hebt leeft je in strijd.

Authenticiteit
Dit heeft te maken met jouw bron. Put je uit jouw bron of, uit loyaliteit, uit die van een ander? Als je kiest vanuit authenticiteit, beweeg je vanuit jouw kracht

Leven in het hier en nu
Vanuit welk perspectief kijk jij? Neem je werkelijk waar of blijf je toeschouwer en overkomt jou het leven?

Geloof in het lichaam
Als elk ander zoogdier heeft de mens beschikking over vijf grond-motorische vaardigheden: kracht, duurvermogen, snelheid, coördinatie en flexibiliteit. 
Als je deze zorgvuldig traint, dan geven zij je op ieder moment volle beheersing over alles wat je doet. Dat geeft zelfvertrouwen. Dan kijk je iedere uitdaging trots in de ogen.

Deze dynamieken zet ik in bij alle onderdelen van mijn praktijk, zowel bij het één op één begeleiden, het werken met groepen en in het zoeken naar nieuwe concepten die hierbij ondersteunend werken.