ABOUT

Sinds 1990 biedt Genna Well-being Conceptslandelijk en internationaal coaching- en trainingstrajecten aan, actief inspelend op groeps- en individuele vraagstukken rond welbevinden, gezondheid, levenskracht en vitaliteit. 

Succesvol zijn

Ieder mens is volledig toegerust en fit genoeg om iedere situatie in werk- en relationeel leven succesvol te beheersen en toch zijn er altijd momenten waarop de stap naar succes niet gezet wordt, of naar jouw gevoel niet mag worden gezet.

Als in deze momenten de werk- en/of levenslust onder druk komt, verdient het aanbeveling onderzoek te doen naar wat er werkelijk speelt, bewust en onbewust.

In het nemen van succes herkent GENNA vier dynamieken:

Keuzevrijheid

De keuze gaat altijd tussen ja en nee, tussen doet u het wel of doet u het niet. Als u een keuze hebt, hebt u vrijheid. Als u geen keuze hebt kleeft u in strijd.

Authenticiteit

Dit heeft te maken met uw bron. Put u uit uw bron of uit loyaliteit uit die van een ander? Als u kiest vanuit authenticiteit, beweegt u vanuit uw kracht

Leven in het hier en nu

Vanuit welk perspectief kijkt u? Neemt u werkelijk waar of blijft u toeschouwer en overkomt u het leven?

Geloof in het lichaam

Als elk ander zoogdier heeft de mens beschikking over vijf grond-motorische vaardigheden: kracht, duurvermogen, snelheid, coördinatie en flexibiliteit. De keten werkt direct als er een uiterste nood is maar als je je bewust bent van zijn waarde en hem zorgvuldig traint, dan geeft hij je alle zelfvertrouwen. Dan kijk je ieder uitdaging trots in de ogen.

Inzicht hebben wordt uitzicht krijgen

Gewerkt wordt in een onverbloemd behandelde realiteit op basis van inzicht in- en ordening van mentale èn fysieke kernkwaliteiten. Het verleden komt alleen dan aan bod als gedrags- en ervaringspatronen om een nieuwe plaats en energiesturing vragen. 

Vaak is ook gewoon fysieke training het antwoord. Weerstand letterlijk leren ervaren en verbeteren. Je hoeft niet altijd sterker te zijn, beter te zijn, minder te wegen of mooier gespierd te zijn. Als je wilt, dan kan het maar jouw lichaam geeft perfect aan wat goed genoeg is. Kijk maar in de spiegel, kijk vooral in jouw eigen ogen en je ziet het. 

Is jouw huis het jouwe?

GENNA staat voor Generates Energetic Nutricion, Nurtures Authenticity. 

GENNA geeft energetisch voeding en stimuleert authenticiteit is de spil. Authenticiteit is een spil. 

Kun jij jezelf zijn en teruggrijpen op wie jij werkelijk bent in jouw actief en capabel mens-zijn. 

Bewoon jij jouw huismet medeneming van alle verantwoordelijkheden die dat vraagt en kun je in jouw huisbezoekers ontvangen als welkome gasten, om mee te leven, mee te ontspannen en mee te werken? Kun jij hun jouw huis laten zien? Of sluit je ruimtes af, voor hen maar ook voor jouzelf? Leef je graag op de zolder, vrij van het aardse gedoe of liever beschermd in de kelder met de deuren op slot? 

Weet wel dat je zaken hebt te doen. Altijd en altijd gelijkvloers want uiteindelijk belt de realiteit altijd aan en staat recht voor jouw neus.

Effectieve mix

Langjarig lerend en werkend in journalistieke- en sales- en marketing omgevingen en opgeleid in communicatieve training èn sporttraining (mens sana in corpore sano) heeft Genna-eigenaar Joop van Beek (1956) een effectieve mix gevonden in dynamisch leren omgaan met denken en vooral doen.

Persoonlijkheidstheorieën c.q. persoonlijkheidsmodellen als Transactionele Analyse en Systemische Ordening zijn menigmaal betekenisvolle bouwstenen voor persoonlijke groei en persoonlijke verandering.

Nieuw voor het therapeutisch werkveld is de toevoeging van reëel te ervaren weerstandsbelasting.Uithet hoofd, en inhet lichaam gaan door dynamisch werk te maken van grondmotorische mens-eigenschappen. Zo wordt u, letterlijk speel terug gebracht in de oervorm die Homo Sapiens tot zo’n uitstekende survivor heeft gemaakt.

Bij Joop van Beek is training & coaching een dynamische toepassing van een doelgericht stelsel methodieken om de krachten in jouw lichaam (weer) te herkennen, te erkennen en stromend te maken. De multifunctionele training/coaching binnen- en buitenruimte, is het werkveld.

Als jij er prijs op stelt en klaar voor bent gaan we gewoon doende aan de slag. Dan komt het allemaal ineens als vanzelf, tijd geeft raad.

Trainingssessies kunnen qua inhoud en intensiviteit sterk variëren. We doen wat kan en nodig is op het moment. Jij bepaalt door goed naar jezelf te luisteren. Ik help daarbij, soms sturend, veelal gidsend en opbouwend en ook, als het kan, gevarieerd intensief en uitdagend.

Over de lengte van een trainingsserie valt op voorhand niets te zeggen. De start is een kosteloze ontmoeting. Vrijuit sprekend kunnen we bepalen of we samen een weg vooruit kunnen zien en inslaan.